امکان سنجی و اولویت بندی رشته‌های بین رشته‌ای از دیدگاه استادان و فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

حسنعلی بختیار نصر آبادی؛ جلال جبل عاملی؛ کمال نصرتی هشی؛ سمیرا مرادزاده؛ آمنه بختیار نصرآبادی

دوره 10، شماره 36، فروردین 1392، صفحه 27-37