نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

چکیده

  هدف مطالعۀ حاضر تعیین رابطۀ ادراک از سـاختار هدفی کلاس، سبک‌های تفکر، رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان است. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، 311 دانشجوی پسر مقطع کارشناسی شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد ابهر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به‌منظور ارزیابی متغیرهای پژوهش از پرسشنامۀ مقیاس ادراک از ساختار هدفی کلاس (PALS) پرسشنامۀ سبک‌های تفکر و پرسشنامۀ رویکردهای یادگیری ( SPQ ) استفاده شد.در این مطالعه معدل دروس تخصصی دانشجویان در نیمسال اول به‌عنوان شاخصی از پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. داده‌ها با استفاده از رگرسیون سلسله‌مراتبی تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد که بین متغیرهای ساختار هدفی تبحری، سبک تفکر نوع 1 و رویکردهای یادگیری عمیق با پیشرفت تحصیلی رابطۀ مثبت و معنادار و بین سبک تفکر نوع 2 و پیشرفت تحصیلی رابطۀ منفی و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Perceptions of Classroom Goal Structure, Thinking Styles, Approaches to Learning and Academic Achievement in Students

نویسندگان [English]

  • ELAHE HEJAZI 1
  • MASOUD LAVASANI 1
  • ABOLFAZL BABAEI 2

چکیده [English]

  The aim of this study to investigate the relationship between perceptions of classroom goal structure, thinking styles, approaches to learning and academic achievement. For this purpose, in correlational research design, 311 boy students were selected from under graduated students of Abhar Azad University through stratified sampling . Three questionnaires were used: Perception of classroom goal structure scale (PALS), Thinking styles inventory and Study Process Questionnaire. academic achievement of students was assessed through their fall semester average grades. The result indicate that there is a significant positive relationship between academic achievement , mastery goal structure, thinking styles of type 1 and deep approaches to learning. There is no significant relationship between academic achievement, performance -approaches goal structure and goal structure performance-avoid. Also there is a significant negative relationship between academic achievement , thinking styles of type 2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Perception of classroom goal structure
  • thinking styles
  • approaches to learning
  • Academic Achievement