نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 پژوهشگاه تعلیم و تربیت

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و مقایسه ویژگی‌های مؤسسات آموزش عالی از راه دور در کشورهای انگلستان هند و ایران است. در این پژوهش، شباهت‌ها و تفاوت‌های ویژگی‌های مؤسسات آموزش عالی از راه دور در کشورهای مذکور به منظور بهبود بخشیدن نظام آموزش از راه‌دوردر ایران بررسی و مقایسه شده است. بر این اساس نوع مطالعه این تحقیق تطبیقی ـتوصیفی و روش آن توصیفی تشریحی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای، مطابق روش و مراحل چهارگانه بردی است. مهمترین نتایج به دست آمده نشان داده است که استفاده از تجربیات کشورهای موفق و بومی سازی آن و ترسیم چشم انداز آموزش عالی از راه دور به دلیل بالا بردن قدرت انتخاب فراگیران، ارتقای جامعیت و ابتکار عمل و توان اثرگذاری نظام آموزش از راه دور در کشورمان به ضرورت رویکرد تلفیقی در تکنیک‌ها و روش‌های آموزش از راه دور و همچنین توجه به اصول و رویکردهای اساسی این نظام که دانشجو محوری و تأکید بر تفاوت‌های فردی در طراحی آموزشی دارد و عدم محدودیت زمان و مکان به ویژه زمانی که در اندیشه‌ استقرار نظام آموزش از راه دور در دانشگاه‌ها و آموزش عالی کشورمان هستیم، به کار آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analytical and Comparative study of Distance education for higher education in Iran, England and India

نویسندگان [English]

  • reza fazlalizadeh 1
  • ahmad aghazadeh 2
  • ghodsi ahghar 3

چکیده [English]

This study aimed to identify and compare features of distance education in higher education in Iran and England and India. Similar and different features of higher education institutes for distance education in mentioned countries were compared to improve distance education in Iran. This is an analytical and comparative study. It is based on four stages of Bordi method. The most important results showed that using the experiences of successful countries and changing it according to our country, describing vision of higher education
from the due to increasing the power to elect learners, the improvement of comprehensiveness and innovation and effectiveness of the education of our country in the need for a combination approach in Jannou Lacaze and methods of education and also pay attention to the principles and basic approaches this system pivotal student and emphasis on individual differences in educational design. Lack of restrictions on time and place especially in Devisal establishment of the system of education in universities and higher education our country Muslims’ leader, to work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • distance education-adapt-higher education institutions- curriculum