نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استاد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

علم به‌عنوان یک واقعیت اجتماعی و تاریخی مستلزم شناخت دانشمندان از یکدیگر و تبادل آثار و اندیشه‌های آنان است. به همین دلیل در طول تاریخ، شبکه‌های پیچیده‌ای از ارتباطات علمی و همکاری‌های پژوهشی شکل گرفته‌اند و آثار علمی ارزشمند و بی‌شماری را تولید کرده‌اند. در تحقیقات علم‌سنجی، معمولاً تولیدات علمی گروهی از پژوهشگران مرتبط با یکدیگر مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در این مقاله، مشارکت علمی 95 مقاله نمایه شده پژوهشگران ایرانی در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی در بین سال‌های 1992 تا پایان فوریه 2015 بررسی شد. داده‌های مورد بررسی از پایگاه اطلاعاتی ISI استخراج و به‌صورت دستی، داده‌های مورد نظر استخراج و مورد بررسی قرار گرفتند. سپس با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS20 تجزیه‌وتحلیل‌های لازم صورت گرفت. نتایج حاکی از این امر بود که افزایش مشارکت بین‌المللی به افزایش میزان دفعات استناد می‌انجامد ولی جنسیت و تعداد نویسندگان در افزایش دفعات استناد تأثیری نداشت. با این نتیجه، پژوهشگران کشورمان در حوزه‌های مختلف، مشارکت بین‌المللی را باید در سرلوحه کاری خود قرار دهند چرا که مشارکت بین‌المللی می‌تواند علم روز و تجربیات بین‌المللی را وارد کشور نموده و علاوه بر اینکه زمینه رشد علمی را فراهم می‌آورند زمینه رشد شغلی و حرفه‌ای و بهبود فعالیت‌های کاری را نیز می‌تواند به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The participation of Iranian researchers in the field of science curriculum World

نویسندگان [English]

  • mohammad hossein zarei 1
  • ahamdreza nasr 2

1 Ph.D. student of curriculum planning, Isfahan University, Isfahan, Iran.

2 Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Science as a social and historical reality requires an understanding of each other and exchange of scientists and their ideas.For this reason, throughout history, a complex network of communication and cooperation in scientific research and scientific works are framed and have produced many valuable Scientometric research, scientific production is usually associated with another group of researchers is studied.The method of assessment, the participation of 95 Iranian research articles indexed in the ISI database between 1992 and the end of February 2015 were reviewed. The data were extracted from the database ISI Mvrrd data manually extracted and evaluated.Then analyzed using SPSS software version 20 was necessary.Results showed that the citations to papers and articles by Iranian authors in collaboration with foreign authors, there is a significant difference, So that the average citations to papers and articles by authors only 72/2 Iranian foreign authors carried out in partnership with 65/7 that the difference is statistically significant. Between the citation (s) there was no difference according to gender. And the number of authors and citations to the articles of association was not significant. However, Articles by 12 authors With an average of 34 citations earned the highest average and Articles 7 and 10 of author Mean only one citation lowest average earned This difference is statistically significant.These results suggest that increased international cooperation leads to the increase in the number of citations The Sex and the authors did not increase the number of citations. With this result, researchers in different countries, international participation in the forefront of their business why can participate in international science and international experience has arrived Provide scientific background and professional career growth and improvement of business activities can also cause.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific production
  • collaboration
  • international cooperation
  • Iran
  • Curriculum
  • databases
  • ISI (ISI)
Anuradha, K. T. & Shalini, R. (2007) URS. "Bibliometric indicators of Indian research collaboration patterns: A correspondence analysis". Scientometrics. 71(2), 179-189.
Asnafi, AR and Fardanesh, H & Pakdaman Naeini, M. (2007). A survey of collaboration rate among of Iranian LIS students in producing scientific articles for annual student conference of Al-Zahra University (2000-2006). Available at: http://eprints.rclis.org/ archive/ 01/00006352 /collenet_al_zhra1.htm. [Persian]
Baratali.M, Yousefi. A.R., Keshtiaray. N. & Sabouri.M. (2016). The fundamental in sights derived from the findings of Neurological sciences of education: a systematic review of international documents. Journal of research in curriculum planning. 13(21). 2. [Persian]
Danesh F, Rahimi A, & Babaie F. (2008). barrasie mizane hamkarie goroohie mohagheghan marakez tahghighati daneshgahe olooompezeshkie Esfahan dar ejraye tarhaye tahghighati teye salhaye2001-2006. First national conference of scientometrics in Medical science in Iran; (5-6 March), Medical science University of Esfahan. [Persian]
Eglima, M. (2003). Working with groups, cognition, dynamics, treatment. Tehran. Espane Honar. [Persian]
Figg & et al. (2006). "Scientific Collaboration Results in Higher Citation Rates of Published Articles". Pharmacotherapy. 26(6), 759-767.
Moogeli and et al. (2012) Scientific Productions and Authorship Patterns of Top Ten Iranian Scientists, IJISM, 10(2). [Persian]
Osareh, F, Wilson C. (2002). Collaboration in Iranian Scientific Publications. Libri; 52(2): 88-98.
Rahmanpour.m & Nasr Isfehani A.R. (2014). Internal and external research methodologiesrelevant to the curriculum in higher education. Journal of theory & practice in curriculum. 1(2), 125-148. [Persian]
Sangam, Shivappa L. (2000). "Collaborative Research in Psychology in India: A Scientometric Study". Proceedings of the Second Berlin Workshop on Scientometrics and Informetrics, Collaboration in Science and in Technology. September 1-3: 173-176.