شیوۀ تنظیم مقالات برای فصلنامه

 

  پژوهش در برنامه‌ریزی درسی فصلنامۀ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان مقالات علمی ـ پژوهشی در زمینۀ برنامه‌ریزی درسی را به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌کند. از عزیزان بزرگواری که برای این فصلنامه مقاله می‌فرستند تقاضا دارد به نکات زیر توجه فرمایند:

 • تکمیل فرم تعهد نامه که می توانید از اینجا دریافت کنید.
 • تکمیل فرم تعارض منافع نویسندگان که می توانید از اینجا دریافت کنید.
 •  نحوه آدرس دهی: دانشجوی رشته ........، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.
 • شیوه ارجاع درون متنی و منبع نویسی براساس فرمت APA
 1.   نام نویسنده یا نویسندگان (پژوهشگران) با سِمت و درجۀ علمی، نشانی دقیق ، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیک ( E.Mail ) در صفحۀ اول مقاله( قبل از شروع مقاله) قید شود .
 2.  مقالات از طریق پانل کاربری در سامانه بارگذاری شود( از طریق تارنمای www. JSR-E .ir به سایت مجله ارسال گردد.

  مقالات باید دارای عنوان مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی، نام نویسنده یا نویسندگان (پژوهشگران) به فارسی و انگلیسی باشند و وابستگی سازمانی نویسندگان( Affiliation ) شامل رتبه دانشگاهی( درجه علمی)، عنوان گروه آموزشی/ پژوهشکده ، نام دانشگاه یا پژوهشکده، نشانی دقیق و شماره تلفن وآدرس پست الکترونیک ( E.Mail ) در صفحۀ چکیده مقاله به فارسی و انگلیسی قید شود.

 1.  چکیدۀ فارسی حداکثر 200 کلمه و با فونت زر نازک 13 تایپ شود و به صورت بسیار مختصر در یک پاراگراف شامل هدف، روش پژوهش، یافته‌ها و بحث و نتیجه‌گیری همراه با حداکثر پنج کلید واژه باشد.
 2.   فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود، چکیدۀ انگلیسی نیز که برگردان کامل چکیدۀ فارسی است، همراه مقاله فرستاده شود.
 3.   معرفی کلید واژه ها به ترتیب حروف الفبا در پایان چکیده باشد.
 4.   قلم و فونت مورد استفاده برای تایپ مقالات باید لوتوس نازک 13 باشد.
 5.   اصطلاحات انگلیسی شاملِ نام محل‌ها، علایم اختصاری، واژه‌های علمی، ... در متن به دو صورت فارسی و زبان اصلی(داخل پرانتز) نوشته شود و از زیر نویس در هیچ یک از صفحات مقاله استفاده نشود.

در تنظیم مقاله  از نرم افزار word 2010  استفاده  و تمام اصول و استانداردهای محیط نرم افزاری درباره نحوه تایپ فارسی و انگلیس، چپ چین یا راست چین بودن، فاصله بین کلمات، جای گذاری جداول و اشکال  و غیره اعمال شود. شکلها به طور فنی تنظیم و در متن گنجانده شود و جداول به صورت ساده با خطوط کم رنگ تنظیم شود.

 

ترتیب تنظیم مقالات علمی ـ پژوهشی:

1) برگ مشخصات مقاله، 2) عنوان (حداکثر 25 کلمه)، 3) چکیدۀ فارسی، 4) مقدمه (مسألۀ تحقیق، هدف و فرضیه)، 5) روش (روش پژوهش، جامعه آماری و نمونه، ابزار سنجش، روش اجرا و تحقیق)، 6) یافته‌ها (شامل جداول و نمودارهای لازم، حداکثر تا 5 جدول) 7) بحث 8)‌سپاسگزاری (اختیاری است)، 9) منابع و مآخذ، 10) چکیدۀ انگلیسی.

 بدیهی است مقالات تحلیلی، انتقادی و یا مروری تابع شرایط خاص خود می‌باشد

(از جمله صاحب‌نظر بودن و داشتن سابقۀ پژوهشی در ارتباط با موضوع مورد نظر).

در باره منابع و نحوه رفرنس دهی به نکات زیر توجه فرمایید :

 1.   برای ارجاع به منابع مورد استفاده حتماً از روش APA استفاده شود، منابع میان متن انگلیسی و سال میلادی نوشته شود.
 2.  در صورتی که اثر بیش از یک نویسنده داشته باشد، تا پنج نویسنده ذکر و در ادامه عبارت «همکار، همکاران» اضافه شود.
 3.    استفاده از سایت‌های اینترنتی فقط مختص انجمن‌های علمی معتبر جهان است.
 4.    فهرست منابع مقاله باید به انگلیسی و به ترتیب الفبایی نام خانوادگی و نام نویسنده‌(گان)، تاریخ انتشار (در میان پرانتزبه میلادی)، عنوان کامل اثر، نام و نام‌خانوادگی مترجم، ناشر و محل چاپ، در پایان مقاله آورده شود.
 5.    اصل جدول‌ها، طرح‌ها و نمودارها پیوست مقاله باشد. شرح تصویر و توضیح مربوط به نمودار زیر آن و شماره و عنوان جدول در بالای آن آورده شود. 
 6.    تعداد صفحات مقاله ( شامل چکیده های فارسی، انگلیسی، متن و منابع )از 15 صفحه تجاوز نکند.
 7.    در مورد مقالات برگرفته از رساله‌های کارشناسی ارشد و دکترا پیشنهاد می‌شود ابتدا نام دانشجو و سپس استاد راهنما ذکر شود.
 8.   ـ نویسندگان مسؤول صحت و اصالت مقاله و نظریات ارائه شده در آن هستند.
 9.   ـ هیأت تحریریه حق قبول یا رد و ویرایش مقالات را دارد.
 10.   ـ مقالات پس از وصول و پذیرش مسترد نخواهد شد.
 11.   ـ ترتیب تقدم و تأخر چاپ مقالات برحسب موضوع است و دلیل برتری آنها نیست.
 12.   ـ از ارسال همزمان مقاله به نشریات دیگر خودداری شود.
 13. چنانچه مقاله  مبتنی بر کمک سازمانی انجام شده لزوما باید تقدیر و تشکر از آن مرجع انجام شود. (درج قدردانی از حامی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش ( در صورت وجود)  در مقاله الزامی است)

 

اطلاعات لازم برای واریز مبلغ جهت پذیرش نهایی مقاله

  

پذیرش نهایی مقاله

 

باسلام

 

لطفا مبلغ 3000000 ریال (سیصد هزار تومان) به حساب بانک ملی با مشخصات زیر واریز و اسکن آن را ایمیل نمایید

 

باتشکر

 

شماره حساب

 

0223255628005

 

شناسه

 

9515151219

 

بانک ملی

 

به نام: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)