تماس با مدیر سامانه تنها از طریق ایمیل زیر امکان پذیر می باشد

curr_journalkhuisf@yahoo.com

اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، ساختمان اندیشه، دفتر مجله

شماره تماس:35002440-031


CAPTCHA Image