آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1844
تعداد پذیرش 220
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1275
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 954

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 551
تعداد مشاهده مقاله 341656
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 238360
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 29 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 153 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 388 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 467 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 118 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 41 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 142 روز
درصد پذیرش 12 %