آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3082
تعداد پذیرش 634
تعداد پذیرش بدون داوری 233
تعداد عدم پذیرش 2085
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1472

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 53
تعداد مقالات 579
تعداد مشاهده مقاله 184194
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 142195
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 76 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 245 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 557 روز
متوسط زمان داوری 46 روز
متوسط زمان پذیرش 1597 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 2139 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 116 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 636 روز